nacházíte se zde:  home  /  příběhy  /  Další příběhy  /  Životní příběh filosofa Jaroslava Kohouta
 

Přidejte se k nám...

Sledujte nás na Youtube
 

Sdílejte tuto stránku ...

 
 

Obrázky

filosof Jaroslav Kohout
 
 
filosof Jaroslav Kohout
Foto

Úvodem

 

Prvotní myšlenkou, na jejímž základě vznikl tento životní portrét, bylo z doporučení tehdejšího děkana Fakulty humanitních studií UK v Praze, prof. Jana Sokola, sepsat formou rozhovorů životní příběh člověka, který se podílel na významných událostech nedávné minulosti, jehož neobyčejný osud mohl upadnout v zapomnění. Tereza Brdečková jej ze stejného důvodu zachytila ve svém televizním cyklu Ještě jsem tady. Níže publikovaný text vznikl z bakalářské práce s názvem Životní příběh filosofa Jaroslava Kohouta „Když se hnětly osudy“, obhájené na Fakultě humanitních studií UK v Praze v roce 2004 a publikované v roce 2012 knižně. Získaný materiál pochází z rozhovorů, z nichž se první uskutečnil v dubnu 2004. Během následujících čtyř měsíců se uskutečnilo 14 rozhovorů, z nichž vznikla mozaika tohoto pozoruhodného životního příběhu. Níže uvedená podoba textu byla publikována na webu spolku Političtí vězni.cz v listopadu 2016 z podnětu autorky a v úzké spolupráci s ní.

 

Autorka rozhovorů, Klára Hamanaka (roz. Doušová), se narodila 30. 4. 1980 v Žebráku. Vystudovala humanitní vědy na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a psychologii na Fakultě sociálních věd Masarykovy univerzity v Brně. V bakalářské i magisterské práci se zaměřila na životní příběhy poznamenané těžkými událostmi v souvislosti s fenoménem moudrosti.

 

"V souvislosti s tím, že někteří začali odcházet, že jsme o tom věděli, že jsme tomu pomáhali, jsme do toho přece spadli. Kdyby se to bylo nestalo, tak bychom se byli o ten přechod ilegálně pokusili, a buď bychom se byli dostali na druhou stranu, anebo bychom do toho spadli při svém pokusu, ne při pokusu kamarádů. Nebo bychom byli na hranicích zastřeleni. Ty věci se nedají plně racionálně plánovat. Byli lidé, kteří počítali s tím, že budou zatčeni, a stejně neodcházeli, protože ta situace byla velmi nepřehledná."

 

Rozhovor s filosofem Jaroslavem Kohoutem naleznete v níže publikovaných tematických podkapitolách.

Tazatelka: Klára Hamanaka
Editor: Tomáš Bouška

Foto
Život a dílo Jaroslava Kohouta

Život a dílo Jaroslava Kohouta

Jaroslav Kohout se narodil 5. 2. 1924 na Slovensku, na Oravě. Jeho otec, Josef Kohout, byl legionářem v Rusku, stoupencem Masaryka a pracoval u finanční stráže. Byl také funkcionářem tehdejší Čs. sociálně demokratické strany dělnické a Čs. obce legionářské. Po celý život byl aktivním účastníkem veřejného a kulturního života. Jeho matka, Alžběta, rozená Knoppová, byla v domácnosti. 

Foto
Dětství, dospívání a válka

Dětství, dospívání a válka

Úvodní část životopisného rozhovoru shrnující vzpomínky na dětství, vyspívání a válečné události.

Foto
Angažmá v předúnorové sociální demokracii

Angažmá v předúnorové sociální demokracii

Vztah mladého J. Kohouta k pováleční sociální demokracii a jeho předsednictví v Ústřední vysokoškolské sekci.

Foto
Obvinění, trestní komanda a kriminál

Obvinění, trestní komanda a kriminál

V této části rozhovoru J. Kohout vzpomíná na okolnosti vyšetřování, soudu a výkonu téměř desetileté vazby v československých trestaneckých pracovních táborech i kamenných věznicích. 

Foto
Odkaz věznění

Odkaz věznění

Kohoutova reflexe vězeňské zkušenosti dává nahlédnout na stránku obohacujícího utrpení a setkávání s mimořádnými zločinci i vzdělanými demokraty, kterou v sobě tak neslavně spojuje politické vězení 50. let v bývalém Československu. 

 
© 2008 - 2021 Političtí vězni.cz | webmaster: Nebrat s.r.o.