nacházíte se zde:  home  /  o projektu  /  Více o nás
 

Přidejte se k nám...

Sledujte nás na Youtube
 

Sdílejte tuto stránku ...

 
 

Obrázky

Tomáš Bouška
Kristýna Bušková
Petra Čáslavová
Tomáš Herajt
Tereza Kupková
Michal Louč
Klára Pinerová
Jaroslav Vaňous
Ivana Vranková
Tomáš Herajt – Historie policie v letech 1918–1945 Policejní ředitelství v Plzni
 
 
Foto

Více o nás

Tomáš Bouška

Absolvent doktorského programu Ústavu politologie na FF UK v Praze (Ph.D.). Téma disertační práce: „Jáchymovští političtí vězni. Orální historie v teorii a praxi." Tématu politických vězňů, perzekuce a genocid se věnuje od roku 2003. Je autorem studie o vývoji a současných trendech finské orální historie, kterou se inspiruje.

 

V letech 2005-2008 byl projektovým manažerem občanského sdružení ANO pro Evropu, které dalo v r. 2008 záštitu grantovému projektu "Czechoslovak Political Prisoners - Oral Histories of Victims of Stalinism", který vedl. Dále pracoval jako mluvčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zástupce ředitele Vyšší odborné školy publicistiky, v obecně prospěšné společnosti Aspen Institute Prague a v Památníku Šoa Praha - Bubny. Nyní přednáší na New York UniversityCET Prague.

 

Je předsedou spolku Političtí vězni.cz a zakladatelem webu Političtí vězni.cz / Political Prisoners.eu. Jeho mediální vystoupení o aktuálních projektech naleznete např. na ČT24 (Rozhovor s režisérem Tomášem Bouškou), na webu Katolického týdeníku, v ČRo - Rádio Wave nebo ČRo Plus v pořadu Hovory.

 

Kontakt: tomas.bouska(zavináč)politicalprisoners.eu

 

Kristýna Bušková
Psycholožka a psychoterapeutka, absolventka magisterského studia psychologie na University of Glasgow ve Skotsku, sociální a vývojové psychologie na Cambridge University v Anglii a aplikované psychologie na University of Nottingham. Ve svých výzkumech analyzovala psychologické dopady na dcery politických vězňů 50. let v Československu. Mezi její zájmy patří psychobiologie a terapie traumatu, způsoby zvládání traumatických událostí, psychologická gerontologie a politická psychologie.

 

Kontakt: kbuskova(zavináč)gmail.com

 

Petra Loučová

Je doktorandkou na Ústavu české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Dlouhodobě se zajímá o samizdatovou a vězeňskou literaturu z období komunistické diktatury v Československu. Ve své disertační práci pojedná o prostoru vězení v letech 1948–1989 jako specifickém místu literární komunikace. V letech 2012-2017 členka oddělení lexikografie a od roku 2018 oddělení teorie Ústavu české literatury Akademie věd ČR. Do Slovníku české literatury po roce 1945 (online) přispívá hesly o československých samizdatových edicích. Členka autorského kolektivu publikace Český literární samizdat. 1949–1989. Edice, časopisy, sborníky.

 

Kontakt: pet.cas(zavináč)seznam.cz

 

Tomáš Herajt

Povoláním vyšetřovatel Policie ČR. Zabývá se mimo jiné historickými obory, významněji  dějinami bezpečnostních sborů na území ČSR v letech 1918–1991. Je autorem historické monografie o státní policii v letech 1918 – 1945 nazvané Historie policie v letech 1918–1945. Policejní ředitelství v Plzni a dále řady drobných populárně – naučných článků i odborných statí navazující na téma historie bezpečnostních sborů na území ČSR. Z období politické perzekuce let 50. se zaměřuje zejména na ostravský případ protistátní skupiny Jurča a spol. z roku 1952.

 

Tereza Kupková

Architektka, absolvovala Fakultu architektury ČVUT s diplomovou prací na téma Památník politickým vězňům na Jáchymovsku, kde se věnovala utváření kolektivní paměti pomocí architektury. Současně pracuje pro DAM architekti s.r.o.

 

Kontakt: kupkovat(zavináč)gmail.com

 

Michal Louč

Absolvent magisterského studia oboru sociální antropologie na Univerzitě Pardubice. Zajímá se o problematiku orální historie a paměti, politické vězně a vězeňství, Jazzovou sekci, jáchymovské pracovní tábory a lokální (komunitní) historii. Je členem České asociace orální historie, spolku Ratenická včela, Wikimedia ČR a spolku G18. Admin webu PP.cz.

 

Kontakt: michal.louc(zavináč)politicalprisoners.eu

 

Klára Pinerová

Absolventka doktorského programu na Ústavu hospodářských a sociálních dějin na FF UK v Praze. Téma disertační práce: „Srovnání československého a východoněmeckého vězeňského systému a vězeňských subkultur". Tématu vězeňství a historii socialistické diktatury v Československu se věnuje již delší období a zpracovala k období počátku stabilizace komunistického režimu písemné práce na tato témata: „Sociální vztahy v TPT v Československu ve 20. století" a „Vývoj vězeňských subkultur v Československu v 50. letech 20. století". Je autorkou studie „Forenzně-sociologická sonda do způsobu a metod vyšetřování StB v 50. letech 20. století".

 

KP je členkou badatelského týmu projektu „Výzkum mechanismů činnosti fakultní organizace KSČ na FF UK v období 1968-1989". Je tajemnice a členka Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny od roku 2005 a od roku 2008 členka České asociace orální historie.

 

Web a celou iniciativu Političtí vězni.cz/Political Prisoners.eu pomáhá rozvíjet na dobrovolné úrovni od samého počátku projektu (jaro 2008) a je jeho spoluautorkou.

 

Kontakt: klara.pinerova(zavináč)politicalprisoners.eu

 

Jaroslav Vaňous

Je absolventem magisterského oboru politologie na FSV UK a magisterského oboru Orální historie – soudobé dějiny na FHS UK. Zajímá se o praktické i teoretické aspekty fungování nedemokratických politických režimů, politickou geografii, jazykovou politiku či způsoby interakce mezi politickými elitami a organizovanými zločineckými skupinami. Od roku 2011 je členem České asociace orální historie. 

 

Kontakt: jaroslav.vanous(zavináč)centrum.cz

 

Ivana Vránková
Absolventka bakalářského studia na fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a magisterského studia Orální historie soudobých dějin na FHS UK v Praze. O problematiku politických vězňů se zajímá od roku 2009, kdy navázala spolupráci s pobočkou Konfederace politických vězňů v Náchodě a získala kontakty na řadu jejích členů. Na toto téma vypracovala diplomovou práci "Jak se žilo "poté“. Úskalí návratu československých politických vězňů zpátky do společnosti."

 
© 2008 - 2020 Političtí vězni.cz | webmaster: Nebrat s.r.o.