nacházíte se zde:  home  /  o projektu  /  Více o nás
 

Přidejte se k nám...

Sledujte nás na Youtube
 

Sdílejte tuto stránku ...

 
 

Obrázky

Tomáš Bouška
Kristýna Bušková
Petra Čáslavová
Tomáš Herajt
Tereza Kupková
Michal Louč
Klára Pinerová
Jaroslav Vaňous
Ivana Vranková
Tomáš Herajt – Historie policie v letech 1918–1945 Policejní ředitelství v Plzni
 
 
Foto

Více o nás

Tomáš Bouška

Absolvent doktorského programu Ústavu politologie na FF UK v Praze (Ph.D.). Téma disertační práce: „Jáchymovští političtí vězni. Orální historie v teorii a praxi." Tématu politických vězňů, perzekuce a genocid se věnuje od roku 2003. Je autorem studie "Orální historie jáchymovských ´muklů´" a článku o vývoji a současných trendech finské orální historie, kterými se inspiruje.

 

V letech 2005-2008 byl projektovým manažerem občanského sdružení ANO pro Evropu, které dalo v r. 2008 záštitu grantovému projektu "Czechoslovak Political Prisoners - Oral Histories of Victims of Stalinism", který vedl. Dále pracoval jako mluvčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zástupce ředitele Vyšší odborné školy publicistiky, v obecně prospěšné společnosti Aspen Institute Prague a v Památníku Šoa Praha - Bubny. Nyní přednáší na New York UniversityCET Prague.

 

Je předsedou občanského sdružení a zakladatelem webu Političtí vězni.cz/Political Prisoners.eu. Jeho mediální vystoupení o aktuálních projektech naleznete např. na ČT24 (Rozhovor s režisérem Tomášem Bouškou), na webu Katolického týdeníku, v ČRo - Rádio Wave nebo ČRo Plus v pořadu Hovory.

 

Kontakt: tomas.bouska(zavináč)politicalprisoners.eu

 

Kristýna Bušková
Psycholožka a psychoterapeutka, absolventka magisterského studia psychologie na University of Glasgow ve Skotsku a sociální a vývojové psychologie na Cambridge University v Anglii. Ve své diplomové práci analyzovala psychologické dopady na dcery politických vězňů 50. let v Československu. Mezi její zájmy patří psychobiologie a terapie traumatu, způsoby zvládání traumatických událostí, psychologická gerontologie a politická psychologie.

 

Kontakt: kbuskova(zavináč)gmail.com

 

Petra Čáslavová

Petra Čáslavová je externí doktorandkou na Ústavu české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Dlouhodobě se zajímá o vězeňskou literaturu a vězeňský samizdat z období socialistické diktatury v Československu. Ve své disertační práci pojedná o prostoru vězení v letech 1948–1989 jako specifickém místu literární komunikace. Je též členkou lexikografického oddělení Ústavu české literatury Akademie věd ČR; do Slovníku české literatury po roce 1945 (online) přispívá hesly o československých samizdatových edicích.

 

Kontakt: pet.cas(zavináč)seznam.cz

 

Tomáš Herajt

Povoláním vyšetřovatel Policie ČR. Zabývá se mimo jiné historickými obory, významněji  dějinami bezpečnostních sborů na území ČSR v letech 1918–1991. Je autorem historické monografie o státní policii v letech 1918 – 1945 nazvané Historie policie v letech 1918–1945. Policejní ředitelství v Plzni a dále řady drobných populárně – naučných článků i odborných statí navazující na téma historie bezpečnostních sborů na území ČSR. Z období politické perzekuce let 50. se zaměřuje zejména na ostravský případ protistátní skupiny Jurča a spol. z roku 1952.

 

Tereza Kupková

Architektka, absolvovala Fakultu architektury ČVUT s diplomovou prací na téma Památník politickým vězňům na Jáchymovsku, kde se věnovala utváření kolektivní paměti pomocí architektury. Současně pracuje pro DAM architekti s.r.o.

 

Kontakt: kupkovat(zavináč)gmail.com

 

Michal Louč

Pochází ze starého selského rodu. Absolvent magisterského studia oboru sociální antropologie na Univerzitě Pardubice. Je externím doktorandem na Ústavu historických věd Univerzity Pardubice, členem České asociace orální historie a spolku Ratenická včela. Admin webu PP.cz.

 

Kontakt: michal.louc(zavináč)politicalprisoners.eu

 

Klára Pinerová

Absolventka doktorského programu na Ústavu hospodářských a sociálních dějin na FF UK v Praze. Téma disertační práce: „Srovnání československého a východoněmeckého vězeňského systému a vězeňských subkultur". Tématu vězeňství a historii socialistické diktatury v Československu se věnuje již delší období a zpracovala k období počátku stabilizace komunistického režimu písemné práce na tato témata: „Sociální vztahy v TPT v Československu ve 20. století" a „Vývoj vězeňských subkultur v Československu v 50. letech 20. století". Je autorkou studie Forenzně-sociologická sonda do způsobu a metod vyšetřování StB v 50. letech 20. století".

 

KP je členkou badatelského týmu projektu „Výzkum mechanismů činnosti fakultní organizace KSČ na FF UK v období 1968-1989". Je tajemnice a členka Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny od roku 2005 a od roku 2008 členka České asociace orální historie.

 

Web a celou iniciativu Političtí vězni.cz/Political Prisoners.eu pomáhá rozvíjet na dobrovolné úrovni od samého počátku projektu (jaro 2008) a je jeho spoluautorkou.

 

Kontakt: klara.pinerova(zavináč)politicalprisoners.eu

 

Jaroslav Vaňous

Je absolventem magisterského oboru politologie na FSV UK a magisterského oboru Orální historie – soudobé dějiny na FHS UK. Zajímá se o praktické i teoretické aspekty fungování nedemokratických politických režimů, politickou geografii, jazykovou politiku či způsoby interakce mezi politickými elitami a organizovanými zločineckými skupinami. Od roku 2011 je členem České asociace orální historie. 

 

Kontakt: jaroslav.vanous(zavináč)centrum.cz

 

Ivana Vránková
Absolventka bakalářského studia na fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a magisterského studia Orální historie soudobých dějin na FHS UK v Praze. O problematiku politických vězňů se zajímá od roku 2009, kdy navázala spolupráci s pobočkou Konfederace politických vězňů v Náchodě a získala kontakty na řadu jejích členů. Na toto téma vypracovala diplomovou práci "Jak se žilo "poté“. Úskalí návratu československých politických vězňů zpátky do společnosti."

 
© 2008 - 2019 Političtí vězni.cz | webmaster: Nebrat s.r.o.