František Wiendl

Narodil se na samém sklonku roku 1923, v domku tesařské ohrady. Stal se stavařem, po otci, se kterým prošel druhým i třetím československým odbojem. Právě otec ho učil dívat se kolem sebe a nazývat věci pravými jmény. V prosinci roku 1950 Františka komunisté odsoudili v procesu s agentem-chodcem Aloisem Suttým (narozen 1. 3. 1924 – popraven 12. 4. 1951) za to, že převáděl lidi přes šumavské kopce do Bavorska, a vyměřili mu osmnáctiletý trest. Šest let strávil v jáchymovských uranových dolech, další čtyři roky na Pankráci. Domů se vrátil 14. dubna roku 1960, asi tři týdny před rozsáhlou amnestií. Ve stavebnictví pracoval až do svých devětašedesáti let. Po pádu režimu spoluzaložil pobočku Konfederace politických vězňů v Klatovech, později se stal jejím předsedou. Je držitelem Řádu TGM III. stupně a ceny Paměti národa, která se uděluje osobnostem, jež měly odvahu postavit se zlu.


„Vždycky jsem věřil, že tady bolševici nemohou vládnout věčně. A právě vědomí, že všechno zlé jednou skončí, mě drželo při životě v různých momentech, kdy člověk nevěděl, co bude zrovna teď.“

27. 6. 2015, Jáchymov (při příležitosti znovuobnovení Naučné stezky Jáchymovské peklo, které je F. W. kmotrem spolu s Hanou Truncovou a Zdeňkem Mandrholcem)


Životopisné vyprávění Františka Wiendla naleznete v níže publikovaných tematických podkapitolách.

Tazatel: Tomáš Bouška
Editorka: Iveta Škrabalová

Fotogalerie

Videa

F. Wiendl o bolševismu

F. Wiendl o převodu přes státní hranici

F. Wiendl o zinscenovaném procesu

F. Wiendl vzpomíná na pobyt v korekci

F. Wiendl o útěku

F. Wiendl o propuštění na svobodu

Neminul jeden večer, abychom neposlouchali zprávy

František přišel na svět roku 1923, v době, kdy končívá staré a začíná nové – na Silvestra. Narodil se v domku (Čechova ulice, Klatovy III.) tesaře stejného jména, zaměstnaného u stavitelské firmy Janovský.

(Pokračování článku)

Heleď chlapče, už je konec války, dej nám flintu

Dospívající František, který nucenému nasazení unikl o den (jako silvestrovské dítě byl ještě ročník 1923 – na práci do říše se posílal až ročník 1924), se otcových aktivit účastnil také.

(Pokračování článku)

Milice vyšly na Václavské náměstí a národ mlčel

Dalším úkolem, který si klatovští po osvobození vytkli, bylo sepisování říšských majetků pro Národní výbor. Dělali to celé léto. Tyto sepsané věci pak sváželi do muzea a zájemcům prodávali.

(Pokračování článku)

Tak jsem si sedl k mapě a našel cestu

Zlom v činnosti Wiendlovy skupiny přišel v momentě, kdy zemřel prezident Beneš. Zatímco byl František v Medlánkách, Wiendl starší, Prantl, doktor Krbec a Štork se vydali psát protikomunistická hesla na veřejná prostranství.

(Pokračování článku)

A šup, už jsme byli ve věznici

Tak Wiendlovi postupně vytvořili převaděčskou síť. Podařilo se jim dokonce napojit na Prahu. Vše fungovalo díky osobním zárukám a doporučení, a to až do chvíle, než na sebe nešťastnou náhodou František upozornil.

(Pokračování článku)

Dostal jsem osmnáct let a byl jsem docela nadšený

Soud proběhl v Klatovech, v té největší soudní síni, a trval tři dny, od 12. do 14. prosince roku 1950. Obžaloba navíc klatovské odbojáře uměle propojila s Kuldovými a Toušovými.

(Pokračování článku)

Pršelo a pršelo a já měl klobouk v pytlíku

Na Pankráci František pobyl od srpna roku 1956 do 14. dubna 1960, kdy byl propuštěn.

(Pokračování článku)