Vězeňská zkušenost Václava Havla ve vzpomínkách a dokumentech

Cílem dalšího projektu o. s. Političtí vězni.cz projektu s názvem „Vězeňská zkušenost Václava Havla ve vzpomínkách a dokumentech“ je přiblížit jednu z životních identit Václava Havla, identitu politického vězně. Využití širokého spektra materiálů a pramenů – mezi něž budou patřit archivované orálněhistorické rozhovory vedené s Václavem Havlem, oficiální mocenské dokumenty (vyšetřovací spisy, rozsudky, osobní spisy apod.), operativní svodky, zprávy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, Charty 77 a dalších nezávislých organizací a výborů, mediální ohlasy prorežimních médií (tisku, rozhlasu, televize), reakce zahraničních médií a reakce disentu a přátel v samizdatových informační kanálech (samizdatová periodika, záběry Originálního videojournalu atd.), nejrůznější projevy solidarity a podpůrné akce (např. Amnesty International, AIDA ad.), Havlova vězeňská korespondence a jeho pozdější výpovědi, rozhovory či svědectví a vzpomínky spoluvězňů a přátel – umožní nahlédnout toto téma ve všestranné perspektivě. Zkoumání vězeňské zkušenosti Václava Havla bude současně vsazeno do kontextu československého vězeňství 70. a 80. let 20. století.

Projekt realizuje občanské sdružení Političtí vězni.cz, jenž dlouhodobě mapuje příběhy politických vězňů a vězeňkyň komunistického režimu v Československu.

Všechny získané materiály a informace budou odborné i laické veřejnosti představovány na internetových stránkách. Přehledně strukturované informace a audiovizuální podklady umožní všem zájemcům nahlédnout na jednu z kapitol života Václava Havla nejen v perspektivě mezní osobní zkušenosti (vězeňská zkušenost, postkriminální syndrom, dlouhodobé následky věznění), ale i jako na jeden z klíčových momentů určující kariéru státníka hajícího později lidská práva a práva politických vězňů na celém světě.

První výsledky projektu budou představeny již 5. 9. 2013 při příležitosti Václav Havel's Evening konaného na půdě Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu v rámci festivalu Mutual Inspirations.

Fotogalerie