Pardubice

Věznice se nachází v místech, kde byla v roce 1891 postavena Zemská donucovací pracovna pro 400 káranců. V letech 1945–1947 zde byly internovány osoby souzené podle retribučního dekretu, což byli osoby, které spolupracovali s nacismem. Dne 1. května převzal celý objekt stát a ministerstvo vnitra jej změnilo v nápravné zařízení pro výkon trestu žen.

První transport politických žen přijel 26. března 1952, který měl připravit prostory pro další vězeňkyně. Věznice se skládala z bloků A, B, C, D, E, v rámci vězení se nacházela také nemocnice, ve které byl pokoj pro lékařku, pokoj pro sestry a tři pětilůžkové pokoje pro nemocné. Bloky A a B byly zděné dvoupatrové budovy, ve kterých se nacházely cely pro 15–20 žen. V těchto blocích se netopilo. Bloky C a D byly dřevěné budovy, které byly postaveny později. Nalézaly se v nich cely pro 12–14 žen. Blok E byl tzv. výhodnostní barák a byl lépe vybavený než předcházející čtyři.

Dne 13. listopadu bylo na bloku A ve druhém patře zřízeno zvláštní oddělení „Hrad" pro politicky exponované ženy. Na tomto oddělení se nacházela například Růžena Vacková, profesorka Karlovy univerzity, Dagmar Skálová nebo Vlasta Charvátová. Celkem se v něm nacházelo 64 žen. Kromě tohoto oddělení vzniklo oddělení pro řádové sestry zvané „Vatikán" a oddělení „Podsvětí", kam byly umisťovány pohlavně nakažené ženy, prostitutky, ženy s duševní poruchou nebo recidivistky.

(kp)

Fotogalerie