Plzeň-Bory

V roce 1874 se začala stavět věznice, podle nové koncepce vězeňství, která byla zkolaudována roku 1878. Nový vězeňský komplex se měl skládat z trestnice o kapacitě 600–650 míst. Většina odsouzených měla být umístěna v samovazbě. K věznici měly patřit správní budovy, byty zaměstnanců, kasárna pro vojenskou stráž, sklady, kuchyně, vycházkové dvory a zahrada.[1] Budova byla postavena ve tvaru hvězdy, takže všechny trakty byly přehledné z jednoho místa.

Věznice zajišťovala výkon trestu zločinců odsouzených na více než 10 let. Po roce 1948 v ní byli umístěni vězni odsouzení za trestnou činnost, které se dopustili za doby okupace, a političtí vězni. Dne 21. června zde byl popraven generál Heliodor Píka. Počet odsouzených v některých údobích dvojnásobně převažoval kapacitu věznice. V rámci věznice bylo zřízeno zvláštní oddělení zvané „Kreml", kterému velel V. Trepka, který vynikal obzvláště svou krutostí. Toto oddělení bylo zabezpečeno dvojitou mříží na chodbě i na oknech a dveře cel byly opatřeny speciálními zámky.

Borská věznice je známá tzv. Borským případem, ve kterém byl obžalován a odsouzen k trestu smrti za pomáhání vězňům strážmistr Čeněk Petelík.

(kp)


[1] Věznice Plzeň. In České vězeňství. Č. 4 a 5, 1995, s. 34.

Fotogalerie