Více o nás

Tomáš Bouška
tomas.bouska(zavináč)politicalprisoners.eu

Absolvent doktorského programu Ústavu politologie na FF UK v Praze (Ph.D.). Téma disertační práce: „Jáchymovští političtí vězni. Orální historie v teorii a praxi." Tématu politických vězňů, perzekuce a genocid se věnuje od roku 2003. Je autorem studie o vývoji a současných trendech finské orální historie, kterou se inspiruje.

V letech 2005 až 2008 byl projektovým manažerem občanského sdružení ANO pro Evropu, které dalo v r. 2008 záštitu grantovému projektu "Czechoslovak Political Prisoners - Oral Histories of Victims of Stalinism", který vedlDále pracoval jako mluvčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zástupce ředitele Vyšší odborné školy publicistiky, v obecně prospěšné společnosti Aspen Institute Prague a v Památníku Šoa Praha - Bubny. Nyní přednáší na New York University a CET Prague.

Je předsedou spolku Političtí vězni.cz a zakladatelem webu Političtí vězni.cz / Political Prisoners.eu. Jeho mediální vystoupení o aktuálních projektech naleznete např. na ČT24 (Rozhovor s režisérem Tomášem Bouškou), na webu Katolického týdeníku, v ČRo - Rádio Vltava nebo ČRo - Náš host.


Kristýna Bušková
kbuskova(zavináč)gmail.com

Psycholožka a psychoterapeutka, absolventka magisterského studia psychologie na University of Glasgow ve Skotsku, sociální a vývojové psychologie na Cambridge University v Anglii a aplikované psychologie na University of Nottingham. Ve svých výzkumech analyzovala psychologické dopady na dcery politických vězňů 50. let v Československu. Mezi její zájmy patří psychobiologie a terapie traumatu, způsoby zvládání traumatických událostí, psychologická gerontologie a politická psychologie.


Tereza Kupková
kupkovat(zavináč)gmail.com

Architektka, absolvovala Fakultu architektury ČVUT s diplomovou prací na téma Památník politickým vězňům na Jáchymovsku, kde se věnovala utváření kolektivní paměti pomocí architektury. Současně pracuje pro DAM architekti s.r.o.


Michal Louč
michal.louc(zavináč)politicalprisoners.eu

Absolvent magisterského studia oboru sociální antropologie na Univerzitě Pardubice. Zajímá se o problematiku orální historie a paměti, politické vězně a vězeňství, Jazzovou sekci, jáchymovské pracovní tábory a lokální (komunitní) historii. Je členem České asociace orální historie, spolku Ratenická včela, Wikimedia ČR a spolku G18. Admin webu PP.cz.


Petra Loučová
pet.cas(zavináč)seznam.cz

Je doktorandkou na Ústavu české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Dlouhodobě se zajímá o samizdatovou a vězeňskou literaturu z období komunistické diktatury v Československu. Ve své disertační práci pojedná o prostoru vězení v letech 1948 až 1989 jako specifickém místu literární komunikace. V letech 2012 až 2017 členka oddělení lexikografie a od roku 2018 oddělení teorie Ústavu české literatury Akademie věd ČR. Do Slovníku české literatury po roce 1945 (online) přispívá hesly o československých samizdatových edicích. Členka autorského kolektivu publikace Český literární samizdat. 1949–1989. Edice, časopisy, sborníky.


Klára Pinerová
klara.pinerova(zavináč)gmail.com

Absolventka doktorského programu na Ústavu hospodářských a sociálních dějin na FF UK v Praze. Téma disertační práce: „Srovnání československého a východoněmeckého vězeňského systému a vězeňských subkultur". Tématu vězeňství a historii socialistické diktatury v Československu se věnuje již delší období a zpracovala k období počátku stabilizace komunistického režimu písemné práce na tato témata: „Sociální vztahy v TPT v Československu ve 20. století" a „Vývoj vězeňských subkultur v Československu v 50. letech 20. století". Je autorkou studie „Forenzně-sociologická sonda do způsobu a metod vyšetřování StB v 50. letech 20. století".

KP je členkou badatelského týmu projektu „Výzkum mechanismů činnosti fakultní organizace KSČ na FF UK v období 1968-1989". Je tajemnice a členka Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny od roku 2005 a od roku 2008 členka České asociace orální historie.

Web a celou iniciativu Političtí vězni.cz/Political Prisoners.eu pomáhá rozvíjet na dobrovolné úrovni od samého počátku projektu (jaro 2008) a je jeho spoluautorkou.


Jaroslav Vaňous
jaroslav.vanous(zavináč)centrum.cz

Je absolventem magisterského oboru politologie na FSV UK a magisterského oboru Orální historie – soudobé dějiny na FHS UK. Zajímá se o praktické i teoretické aspekty fungování nedemokratických politických režimů, politickou geografii, jazykovou politiku či způsoby interakce mezi politickými elitami a organizovanými zločineckými skupinami. Od roku 2011 je členem České asociace orální historie. 


Vojtěch Vinš

Narodil se v Praze. V patnácti letech se odstěhoval do Rakouska, kde absolvoval gymnázium. Ovládá český i německý jazyk na úrovni rodilého mluvčího a také hovoří anglicky. Znalosti z historie získal jednak samostudiem a i ve třech semestrech na universitě v Insbrucku. Ve studiích nepokračoval. Historie zůstala jeho koníčkem a je i motivací pro jeho cesty.  Několik měsíců cestoval na vlastní pěst po Ruské federaci, Mongolsku a Číně. V Rusku navštívil i Perm a doputoval na Bajkal. Sledoval v těchto zemích odlišnosti vývoje po roce 1989. Také se zajímá o ekologii. Angažuje se v občanském sdružení Jaro Österreich, jehož cílem je aktivní záchrana přírodních biotopů v Tyrolsku. Zkušenosti má i s organizací projektů a různých kulturních akcí v rámci česko-rakouské spolupráce. V současné době pracuje v turismu v Rakousku.

Fotogalerie