Další příběhy

Životní příběh filosofa Jaroslava Kohouta

Portrét filosofa, sociálnědemokratického politika, politického vězně, překladatele, vědeckého pracovníka a vysokoškolského učitele Jaroslava Kohouta, jak jej zaznamenala Klára Hamanaka (roz. Doušová) v roce 2004.

(Pokračování článku)

Vzpomínka k nedožitým 100. narozeninám JUDr. Miroslava Jiráska

Vzpomínka na nedožitých 100 let  JUDr Miroslava Jiráska, byvalého politického vězně a bývalého pracovníka kanceláře presidenta Edvarda Beneše. Článek nám zaslala Ing. Marie Jelínková, dcera pana Jiráska.

(Pokračování článku)

Josef Doleček

Josef Doleček jako drobný zemědělec hospodařil na svých pozemcích v Českých Petrovicích. Jelikož nechtěl vstoupit do JZD, stal se předmětem zájmu Státní bezpečnosti. V roce 1950 byl zatčen a 23. ledna 1951 odsouzen, protože: „… se sice nedopustil trestného činu, ale svým chováním by mohl narušovat dnešní zřízení. Protože je zapřísáhlý nepřítel socialismu a pro výstrahu druhým, odsuzuje se jen k pěti letům odnětí svobody s ohledem na jeho početnou rodinu. Jinak by byl odsouzen na patnáct let. Dále k pokutě 20 000 Kčs, propadnutí veškerého majetku a ztrátě občanských práv.“

(Pokračování článku)

Dušan Novák

V dubnu 1954 na cestě z fakulty, kde pracoval jako ekonomický asistent, zatčen, odsouzen za velezradu a špionáž k 25 letům odnětí svobody. Trest si odpykával v Jáchymově na Rovnosti. Odsouzen za ekonomické texty, zasílané ilegálně do zahraničního vysílání i tisku.

(Pokračování článku)

Vladimír Novák

Vladimír Novák se narodil v Heřmanově Městci. Pracoval na poštovním úřadě a byl aktivním člen cvičitelského sboru v Sokole a mládeže národně socialistické strany. Po únoru 1948 se podílel na založení protistátní skupiny. Prezenční vojenskou službu nastoupil jako telegrafista u Bachmačského železničního pluku. Odtud byl ozbrojenou stráží eskortován do PTP ve Hvězdově, poté byl odvelen k těžkému PTP na dolech na Ostravsku...

(Pokračování článku)

Josef Petr Ondok

Vzpomínkový rozhovor s Josefem P. Ondokem (1926-2003), českobudějovickým knězem, filosofem a přírodovědcem. O zásadních setkáních v komunistických vězeních, tzv. vězeňské univerzitě i o ne/obyčejných vězeňských všednostech.

(Pokračování článku)

Josef Vašek: Vzpomínky vězně 08121

Josef Vašek nám poskytl své vzpomínky, které nedávno vyšly také v knize Svědectví. Zde je jeho text v původní podobě.

(Pokračování článku)

Naše dětská zkušenost s komunismem

Vzpomínky dcer politického vězně – Márie a Jany Jurčovičových. Článek je překladem příspěvku z konference: "Životní příběhy obětí stalinismu".

(Pokračování článku)

Zdeněk Žárský

Zdeněk Žárský (1912-1994) byl představitel druhého a třetího odboje.

(Pokračování článku)