Věznice Varnsdorf

Věznice Varnsdorf byla, od konce druhé světové války až do do 1. října 1952, věznicí okresního soudu a spravovalo ji tehdejší ministerstvo spravedlnosti. Od roku 1952 věznice přešla pod správu Ministerstva národní bezpečnosti. 20. února 1954 byla tato věznice zrušena.[1]

Kromě věznice samotné se ve Vansdorfu nacházel rovněž pracovní útvar Varnsdorf, spadající ale pod věznici Liberec. Ženy zde pracovaly pro podnik Elite vyrábějící punčochy (viz rozhovory s Hanou Truncovou a Vlastou Jakubovou). Podnik dodnes existuje jako Elite a. s. Sekce historie na webu této společnosti využití otrocké práce politických vězňů pochopitelně nezmiňuje.[2]

Za zapůjčení fotografií a jejich komentář děkujeme Haně Truncové.

Foto 1
Nádvoří bývalé věznice a soudní budovy ve Varnsdorfu, kde také bylo, ve zcela devastované budově, ubytování pro pracovní útvar.

Foto 2
Rovněž sestra Drahy Stuchlíkové, Květa, byla na pracovním útvaru ve Varnsdorfu. Jenže přede mnou. Tenkrát pracovaly v jiné budově Elitky na punčochách. Mezitím byl vynález silonu, v Elitce zřejmě neměli dostatek pracovních sil, jelo se na tři směny, přičemž holčičky chodily pouze na ty noční. Silon se tenkrát určitě expedoval.

Foto 3
Cely pracovního útvaru ve Varnsdorfu. Snímek ukazuje úplně logicky, že jsme viděly z pracoviště do oken kasáren.

Foto 4
Vlevo je budova textilky Elite, kde jsme pracovaly na Silonu. Vpravo stojí oplocená budova – bývalá kasárna.

Foto 5
Tato budova sloužila v roce 1953 (možná částečně) vojákům. Před budovou byla strážní budka, kde sloužil voják nonstop.

Foto 6
Budova firmy Elite, ve které vězenkyně pracovaly na výrobě Silonu.


[1] Přehled vězeňských zařízení existujících na území Československa v letech 1948 - 1989. Ministerstvo vnitra ČR [online]. [cit. 2010-11-06]. Dostupné z .
[2] Historie. Elite a. s. [online]. [cit. 2010-11-06]. Dostupné z < http://www.elite-cz.cz/cs/o-nas/historie/>.

Fotogalerie