V Praze proběhl mezinárodní workshop „Life in the Stalinist Labor Camps“

Třídenní akce se po celou dobu účastnil Břetislav Jeník, bývalý československý politický vězeň odsouzený v roce 1950 na 20 let.

2. května 2009 odjela celá skupina do památníku Vojna u Příbrami, bývalého tábora pro politické vězně při uranovém dole. Tam se k workshopu připojil Augustin Bubník, který spolu s Břetislavem Jeníkem studenty provedl expozicí bývalého tábora. Studenti tak měli možnost diskutovat s očitými pamětníky o podmínkách v táborech i na šachtách pod nimi. Oba pamětníci totiž byli vězněni také v táboře nucených prací Bytíz, který stál na nedaleko od tábora Vojna.

Účastníci workshopu též shlédli dokumentární film Muž, který přecenil českou duši a po návratu proběhl workshop, ve kterém mohli sdílet zkušenosti ze svých vlastních zemí. Velký dík patří účastníkům workshopu,  členům organizačního týmu a samozřejmě  našim partnerům.

(ml)

Fotogalerie

Videa

Visiting the Vojna Memorial